Kosten

De bemiddeling van onze klanten is voor werkgevers gratis. Daarmee kunt u als werkgever een substantieel deel van de kosten voor werving en selectie van nieuwe medewerkers besparen.

Ook aan de nazorg die door de trajectcoaches van Alexander Calder wordt verzorgd, zijn geen kosten verbonden. Tegelijkertijd kan er sprake zijn van tewerkstellingsmaatregelen waar de werkgever gebruik van kan maken, zoals Activa, IBO, enzovoort. Onze trajectcoaches kunnen u ondersteunen en adviseren bij het inzetten van de verschillende maatregelen.