ESF

Coachingsgesprek Over Het Vinden Van Een Baan Tussen Twee Vrouwen

Tender intensieve begeleiding en bemiddeling voor anderstaligen (TIBB4ANDT)

Gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds

Alexander Calder arbeidsintegratie voert in de regio Gent voor werkzoekenden van de VDAB het project Intensieve Begeleiding en Bemiddeling voor Anderstalige werkzoekenden uit. Dit project dat wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt zich op het begeleiden en bemiddelen van anderstalige werkzoekenden naar werk.

Alexander Calder arbeidsintegratie staat in voor de gepersonaliseerde intensieve bemiddeling en begeleiding naar werk van de werkzoekenden, inclusief taalondersteuning. De bemiddeling en begeleiding naar werk duurt minimum 6 en maximum 12 maanden.

Tijdelijke Werkervaring voor werkzoekenden

Gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds

Alexander Calder arbeidsintegratie voert in de regio’s Antwerpen en Mechelen voor werkzoekenden van de VDAB het project Tijdelijke Werkervaring (TWE) uit. Dit project dat wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt zich op het begeleiden en bemiddelen van werkzoekenden naar werk via tijdelijke werkervaring gedurende een maximale periode van 2 jaar.

Alexander Calder arbeidsintegratie staat in voor de opbouw van competenties en werkervaring van de deelnemers binnen een reële arbeidsmarktomgeving bij werkgevers. Het doel is om de afstand tot de arbeidsmarkt van de deelnemers te verkleinen en zo te zorgen voor de doorstroom naar werk.