Trajectbegeleiding

Je krijgt de kans om door Alexander Calder begeleid te worden naar werk. Om aan een job te geraken, hebben wij een intensief programma samengesteld. Daarin werken wij samen aan de kortste weg naar werk.

ALEXANDER CALDER ARBEIDSINTEGRATIE: DE KORTSTE WEG NAAR WERK!

Wanneer je voor de eerste keer bij ons komt, word je gevraagd een vragenlijst in te vullen. Met de uitkomst ervan gaan we bekijken wat je sterke kanten zijn. Dat heet een competentieprofiel. Dit competentieprofiel wordt de komende tijd een belangrijk hulpmiddel in het vinden van een geschikte job. Het competentieprofiel kijkt niet naar het verleden maar naar jouw mogelijkheden. Wat kun je wel en waar ben je goed in? Welke eigenschappen, kennis, vaardigheden en houding maken dat jij een toegevoegde waarde bent voor je toekomstige werkgever.

Bij Alexander Calder arbeidsintegratie word je minimaal één dag per week verwacht op onze vestiging. Binnen deze dag wordt zowel gewerkt aan activiteiten voor het verkrijgen van een job, als aan het aanleren van vaardigheden. Je wordt hierin begeleid door je vaste trajectbegeleider bij Alexander Calder arbeidsintegratie. Deze heeft een intakegesprek met je en blijft jouw contactpersoon gedurende het hele traject. Een verslag van het intakegesprek komt samen met de uitslag van de vragenlijst in een plan van aanpak, waarin we de samenwerking tussen jou en Alexander Calder arbeidsintegratie vastleggen.

De dag waarop je bij Alexander Calder arbeidsintegratie aanwezig bent, wordt grotendeels doorgebracht met anderen die in dezelfde situatie zitten als jij. Van jou wordt verwacht dat je anderen bijstaat, zoals wij ook van anderen verwachten dat zij jóu bijstaan in de zoektocht naar een job. Je werkt in groep onder begeleiding van je trajectbegeleider. Soms werk je met de hele groep tegelijk, soms per twee en soms zelfstandig.

Ben je aan het werk, dan zullen wij wekelijks telefonisch of op een andere manier contact met je hebben om de kansen op vast werk te verhogen.