Trajectbegeleider/arbeidsbemiddelaar regio Mechelen & Lier

Bemiddelingscoach In Gesprek Met Een Cliënt

Functieomschrijving

Alexander Calder is op zoek naar een trajectbegeleider voor onze vestiging in Mechelen en Lier (combinatie). Je begeleidt werkzoekenden via groepssessies of individuele contacten met het oog op een duurzame tewerkstelling. Omwille van covid-19 gaan de groepsessies door via een online tool.

Je verzorgt infosessies, sollicitatie- en communicatietrainingen om werkzoekenden klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Je bouwt samen met collega’s een regionaal netwerk uit rond tewerkstelling en werkt projectmatige acties uit.

Je faciliteert de nazorg van toekomstige werknemers tijdens werkplekleren.

Je staat in voor de nazorg van werkgevers en werknemers tijdens tewerkstelling. De volgende taken behoren tot de functie;

- Voeren van een intakegesprek
- Opstellen van persoonlijke actieplannen
- Realiseren van gedragsverandering bij de client zodat de kans op werkhervatting maximaal is
- Samenwerking en afstemming met externe organisaties
- Uitplaatsen van cliënten naar werk of opleiding
- Verzorgen van rapportages richting opdrachtgever

Profiel

Je beschikt minstens over een Bachelor in een mensgerichte richting (maatschappelijk werk, onderwijs, pedagogie, ...) OF beschikt over minimum 2 jaar ervaring als arbeidsconsulent (vb. in een interimkantoor).

Je werkt graag met werkzoekende.

Verder ben je een echte doener en houd je van de nodige uitdagingen.

Je werkt graag zelfstandig met de nodige vrijheid, maar je kan ook perfect in een team functioneren.

Jobgerelateerde competenties

 • Activiteiten: Bedrijfsprospectie
 • Activiteiten: Preselectie van kandidaten bij aanwervingen
 • Activiteiten: Beroepsoriëntatie
 • Vakdocumentatie bijwerken (wijzigingen in reglementering, plaatsen waar men terecht kan, ...) en ter beschikking stellen van het publiek
 • Dossiers van vacatures beheren (inschrijving, opvolging van de vervulling, ...)
 • De vraag identificeren en de noden van de klant analyseren (promotie, opleiding, integratie, ...)
 • Aanvraagdossiers samenstellen voor financiële hulp, opleiding, ...
 • Klanten onthalen en informeren (tewerkstellingsmaatregelen, vergoeding, opleidingsmogelijkheden, ...)
 • Werken met een doelgroep: Begunstigden van een leefloon
 • Samen het individuele project bepalen (tewerkstelling, bedrijfsoprichting, opleiding, ...)
  Acties voorstellen (infosessies, werkaanbiedingen, ...)
 • Noden en verwachtingen van de klant-werkgever identificeren (aanwerving, competentiebeheer, opleiding, ... )
  De samenwerkingsmodaliteiten bepalen
 • Activiteiten: Informatie over het opleidingsaanbod
 • Actieplannen uitwerken en opstarten
  De resultaten evalueren
 • De klant begeleiden bij de te ondernemen stappen
  De acties opvolgen en een voortgangstraject voorstellen
 • Uitzendpersoneel ter beschikking stellen en opvolgen, in samenwerking met de werkgevers
 • Werken met een doelgroep: Personen van allochtone origine
 • Collectieve acties rond opleiding, tewerkstelling, vergoeding, … uitwerken en leiden
 • Werken met een doelgroep: Kortgeschoolden
 • Werken met een doelgroep: Werkzoekenden
 • Werken met een doelgroep: Langdurig werkzoekenden
 • Dossiers van werkzoekenden beheren

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandigheid
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Zelfontwikkeling
 • Commercieel inzicht
 • Stressbestendigheid
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid

Aanbod

Een uitdagende job in een jong en enthousiast team met een salaris gebaseerd op eerder opgedane ervaringen.

Plaats tewerkstelling

Markt 36 2500 LIER

Solliciteren naar de functie van Trajectbegeleider/arbeidsbemiddelaar

Info

Solliciteren met cv

Motivatiebrief toevoegen

Contactpersoon

Hannan El Haddouchi