Methode

I -can -do -it

Je kan het!

De vorm en inhoud van de coaching activeert en motiveert jou en verandert je mindset. We focussen op jouw eigen kracht en zetten hiervoor motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht coachen in. Onafhankelijk van gedrag ga jij als deelnemer altijd aan de slag met concrete stappen richting het doel dat je wil bereiken.

Motiverende gespreksvoering is een directieve, persoonsgerichte begeleidingsmethodiek, bedoeld om verandering van gedrag te stimuleren door mensen intrinsiek te motiveren voor verandering.

Oplossingsgericht coachen is een actieve, toekomstgerichte en doelgerichte methodiek om gedragsverandering te bereiken via zelf gevonden en in de persoon gelegen oplossingen en mogelijkheden.

Je wordt ondersteund om effectieve leerdoelen te bereiken. Centrale vraag daarbij is wat moet ik (af)leren, kunnen en (niet) doen om mijn doelen te bereiken?

 

Meld je aan!